miércoles, 15 de febrero de 2012

O novo despedimento improcedente

Queres saber como se indemnizan os despedimentos improcedentes logo da reforma laboral imposta polo actual goberno do PP? Aquí amosamos unha táboa comparativa entre as indemnizacións anteriores e posteriores á reforma laboral vixente.

¿Quieres saber cómo se indemizan los despidos improcedentes después de la reforma laboral impuesta por el actual gobierno del PP? Aquí mostramos una tabla comparativa entre las indemnizaciones anteriores y posteriores a la reforma laboral vigente.