lunes, 27 de febrero de 2012

29 de febreiro: xornada reivindicativa a nivel europeo

Os sindicatos europeos convocan conxuntamente unha mobilización este mércores, 29 de febreiro, nos 27 países da UE para denunciar as políticas de austeridade e disciplina orzamentaria. "Queremos dicir alto e claro, na véspera do Cumio Europeo do 1 e 2 de marzo, que hai alternativas a esta Europa sen solidariedade, sen plans, sen esperanza e sen perspectivas", explica Bernadette Ségol, secretaria xeral da CES (Confederación Europea de Sindicatos).

A nova recesión económica que estamos a vivir neste inicio do 2012 é unha clara proba de que esta política non é efectiva e que condea ás persoas á inestabilidade e ao paro. Namentres, todos os gobernos da eurozona seguen a recortar os dereitos duns traballadores e traballadoras que non teñen culpa algunha deste desaguisado, á vez que liberan (privatizan) novos mercados para saciar ás/aos verdadeir@s culpábeis da situación.

Para a CES, os efectos da crise financeira, económica e social chegou a niveis insoportábeis en varios países, o Estado español entre eles. "A crise sirve como pretexto prefabricado para atacar o modelo social europeo, xustificar os recortes dos salarios e os servizos públicos, debilitar a protección social e os derechos sindicais", denuncia Ségol.

Perante esta situación, as asociacións de traballadores e traballadoras berran un “xa basta” que esperan facer resoar por riba das críticas dirixidas de xeito intencionado aos sindicatos de clase. Sabedores de que esta solución só pode ser reencauzada dende a unidade da clase traballadora e dos seus sindicatos, animámosvos a asistirdes ás manifestacións do 29 de febreiro:

Convocatorias na provincia de A Coruña:
  • Ferrol, concentración na Praza de Armas ás 19.00 horas.
  • A Coruña, concentración Delegación do Goberno ás 20.00 horas.
  • Santiago, concentración Praza do Toural ás 19.30 horas.Los sindicatos europeos convocan de forma conjunta una movilización este miércoles, 29 de febrero, en los 27 países de la UE para denunciar las políticas de austeridad y disciplina presupuestaria. "Queremos decir alto y claro, en la víspera de la Cumbre Europea del 1 y 2 de marzo, que hay alternativas a esta Europa sin solidaredad, sin planes, sin esperanza y sin perspectivas", explica Bernadette Ségol, secretaria general de la CES (Confederación Europea de Sindicatos).

La nueva recesión económica que estamos viviendo en este inicio del 2012 es una clara prueba de que esta política no es efectiva y de que se está condenando a las personas a la inestabilidad y al paro. Mientras, todos los gobiernos de la eurozona siguen recortando los derechos de un@s trabajadora/es totalmente inocentes en este desaguisado, a la vez que liberan (privatizan) nuevos mercados para saciar a l@s verdader@s culpables de la situación.

Para la CES, los efectos de la crisis financiera, económica y social ha llegado a niveles insoportables en varios países, el Estado español entre ellos. "La crisis sirve como pretexto prefabricado para atacar el modelo social europeo, justificar los recortes de los salarios y los servicios públicos, debilitar la protección social y los derechos sindicales", denuncia Ségol.

Ante esta situación, las asociaciones de trabajadores y trabajadoras aglutinadas en el CES gritan un “ya basta” que esperan hacer resonar por encima de las críticas dirigidas intencionadamente a los sindicatos de clase. Sabedores de que esta solución solo puede ser reencauzada desde la unidad de la clase trabajadora y de sus sindicatos, os animamos a asistir a las manifestaciones del 29 de febrero:

Convocatorias en la provincia de A Coruña:
  • Ferrol, concentración en la Plaza de Armas a las 19.00 horas.
  • A Coruña, concentración en la Delegación del Gobierno a las 20.00 horas.
  • Santiago, concentración en la Plaza do Toural a las 19.30 horas.