lunes, 27 de febrero de 2012

29 de febreiro: xornada reivindicativa a nivel europeo

Os sindicatos europeos convocan conxuntamente unha mobilización este mércores, 29 de febreiro, nos 27 países da UE para denunciar as políticas de austeridade e disciplina orzamentaria. "Queremos dicir alto e claro, na véspera do Cumio Europeo do 1 e 2 de marzo, que hai alternativas a esta Europa sen solidariedade, sen plans, sen esperanza e sen perspectivas", explica Bernadette Ségol, secretaria xeral da CES (Confederación Europea de Sindicatos).

A nova recesión económica que estamos a vivir neste inicio do 2012 é unha clara proba de que esta política non é efectiva e que condea ás persoas á inestabilidade e ao paro. Namentres, todos os gobernos da eurozona seguen a recortar os dereitos duns traballadores e traballadoras que non teñen culpa algunha deste desaguisado, á vez que liberan (privatizan) novos mercados para saciar ás/aos verdadeir@s culpábeis da situación.

Para a CES, os efectos da crise financeira, económica e social chegou a niveis insoportábeis en varios países, o Estado español entre eles. "A crise sirve como pretexto prefabricado para atacar o modelo social europeo, xustificar os recortes dos salarios e os servizos públicos, debilitar a protección social e os derechos sindicais", denuncia Ségol.

Perante esta situación, as asociacións de traballadores e traballadoras berran un “xa basta” que esperan facer resoar por riba das críticas dirixidas de xeito intencionado aos sindicatos de clase. Sabedores de que esta solución só pode ser reencauzada dende a unidade da clase traballadora e dos seus sindicatos, animámosvos a asistirdes ás manifestacións do 29 de febreiro:

Convocatorias na provincia de A Coruña:
 • Ferrol, concentración na Praza de Armas ás 19.00 horas.
 • A Coruña, concentración Delegación do Goberno ás 20.00 horas.
 • Santiago, concentración Praza do Toural ás 19.30 horas.Los sindicatos europeos convocan de forma conjunta una movilización este miércoles, 29 de febrero, en los 27 países de la UE para denunciar las políticas de austeridad y disciplina presupuestaria. "Queremos decir alto y claro, en la víspera de la Cumbre Europea del 1 y 2 de marzo, que hay alternativas a esta Europa sin solidaredad, sin planes, sin esperanza y sin perspectivas", explica Bernadette Ségol, secretaria general de la CES (Confederación Europea de Sindicatos).

La nueva recesión económica que estamos viviendo en este inicio del 2012 es una clara prueba de que esta política no es efectiva y de que se está condenando a las personas a la inestabilidad y al paro. Mientras, todos los gobiernos de la eurozona siguen recortando los derechos de un@s trabajadora/es totalmente inocentes en este desaguisado, a la vez que liberan (privatizan) nuevos mercados para saciar a l@s verdader@s culpables de la situación.

Para la CES, los efectos de la crisis financiera, económica y social ha llegado a niveles insoportables en varios países, el Estado español entre ellos. "La crisis sirve como pretexto prefabricado para atacar el modelo social europeo, justificar los recortes de los salarios y los servicios públicos, debilitar la protección social y los derechos sindicales", denuncia Ségol.

Ante esta situación, las asociaciones de trabajadores y trabajadoras aglutinadas en el CES gritan un “ya basta” que esperan hacer resonar por encima de las críticas dirigidas intencionadamente a los sindicatos de clase. Sabedores de que esta solución solo puede ser reencauzada desde la unidad de la clase trabajadora y de sus sindicatos, os animamos a asistir a las manifestaciones del 29 de febrero:

Convocatorias en la provincia de A Coruña:
 • Ferrol, concentración en la Plaza de Armas a las 19.00 horas.
 • A Coruña, concentración en la Delegación del Gobierno a las 20.00 horas.
 • Santiago, concentración en la Plaza do Toural a las 19.30 horas.

29 DE MARZO FOLGA XERAL

Contido e avalación da reforma laboral

miércoles, 22 de febrero de 2012

Prestación 360€ menor de 3 años

Hoxe publicouse no DOG a orde pola que se rexe a concesión da prestación económica de pagamento único por fill@ menor de 3 anos para o ano 2012. Mantense o requisito para a concesión, introducido na convocatoria do ano pasado, polo cal se exclúe a todas aquelas persoas que fixeran a declaración da renda no ano 2011 (a correspondente ao exercizo do 2010).

Hoy se publicó en el DOG la orden por la cual se rige la concesión de la prestación económica de pagamiento único por hij@ menor de 3 años para el años 2012. Se mantiene el requsito para la concesión, introduciendo en la convocatoria del año pasado, por lo cual se excluyen a todas aquellas personas que hicieran la declaración de la renta en el año 2011 (correspondiente al ejercicio del 2010).


Cambios en conciliación de la vida laobral y familiar

Coa nova reforma laboral introducíronse cambios en materia de conciliación da vida laboral e familiar. Aquí tedes un resumo para que estedes ó tanto de como vos poden afectar.

Con la nueva reforma laboral se introdujeron cambios en materia de conciliación de la vida laboral y familiar. Aquí tenéis un resumen para que estéis al tando de cómo os pueden afectar estos cambios.miércoles, 15 de febrero de 2012

O novo despedimento improcedente

Queres saber como se indemnizan os despedimentos improcedentes logo da reforma laboral imposta polo actual goberno do PP? Aquí amosamos unha táboa comparativa entre as indemnizacións anteriores e posteriores á reforma laboral vixente.

¿Quieres saber cómo se indemizan los despidos improcedentes después de la reforma laboral impuesta por el actual gobierno del PP? Aquí mostramos una tabla comparativa entre las indemnizaciones anteriores y posteriores a la reforma laboral vigente.


A CEOE recoñece que as empresas sen representación sindical terán máis doado facer un ERE

Nun debate organizado pola Asociación para el Progreso de la Dirección, o responsábel de Relacións Laborais da CEOE, José De la Cavada, recoñeceu que ás empresas sen representación sindical seralles máis doado realizar un ERE grazas á nova reforma laboral.

Ligazón da noticia


En un debate organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección, el responsable de Relaciones Laborales de la CEOE, José De la Cavada, ha reconocido que las empresas sin representación sindical podrán realizar un ERE de forma más fácil gracias a la nueva reforma laboral.

Enlace de la noticia

Artigo sobor da Reforma Laboral escrito por Manuel Lago (economista de CCOO Galicia)

Ola de novo a tod@s.
Para entender máis a fondo o que supón a nova reforma laboral e as mentiras que esgrimen os seus defensores, deixámovos un artigo moi interesante escrito por Manuel Lago, economista de CCOO Galicia.
 • Porque é falso que antes despedir fose caro ou difícil.
 • Porque é falso que as subidas salariais pactadas en convenio colectivo sexan insostíbeis.
 • Porque permitir que unha empresa baixe unilateralmente as condicións de traballo significará un "efecto dominó" nas empresas do sector por motivos de competitividade, acabando nunha baixada xeralizada das condicións laborais.
 • Porque é falso que o mercado laboral español sexa ríxido.
 • Porque esta reforma marxina aos parados.
Por todo isto animámosvos a asistirdes á manifestación que este domingo #19F sairá da Pza. da Palloza. Mobilización que se repetirá en todas as cidades do Estado.

Hola de nuevo a tod@s.
Para entender más a fondo lo que supone la nueva reforma laboral y las mentiras que esgrimen sus defensores, os dejamos un artículo muy interesante escrito por Manuel Lago, economista de CCOO Galicia.
 • Porque es falso que antes fuese caro despedir.
 • Porque es falso que las subidas salariales pactadas en convenio colectivo sean insostenibles.
 • Porque permitir que una empresa baje unilateralmente las condiciones de trabajo significará un efecto dominó en las empresas del sector por motivos de competitividad, acabando en una bajada generalizada de las condiciones laborales.
 • Porque es falso que el mercado laboral sea rígido.
 • Porque esta reforma margina a los parados.
Por todo esto os animamos a asistir a la manifestación que este domingo #19F saldrá de la Plaza de A Palloza. Movilización que se repetirá en todas las ciudades del Estado.

Asamblea informativa abierta (CIG)

Para informar das consecuencias e da realidade da nova reforma laboral levada a cabo unilateralmente polo actual goberno do PP, a CIG conovoca unha Asamblea aberta a todas aquelas persoas que queran participar e informarse sobre esta reforma. Será este xoves 16 ás 19:30 na praza de Pontevedra.

Para informar de las consecuencias y de la realidad de la nueva reforma laboral llevada a cabo unilateralmente por el actual gobierno del PP, la CIG convoca una Asamblea abierta a todas aquellas personas que quieran participar e informarse sobre esta reforma. Será este jueves 16 a las 19:30 en la plaza de Pontevedra.
Consecuencias de la reforma laboral

Benvid@s ó blog do comité de empresa de Netex, un blog que está pensado para ampliar a comunicación entre o comité de empresa e todol@s traballadores e traballadoras da empresa Netex.

Gustaríanos comezar este blog con mellores novas pero desgraciadamente temos que falaros do que nos vai supoñer ós/ás traballadores e traballadoras, a nova reforma laborla que o actual goberno do PP levou a cabo de xeito unilateral. Nun breve tríptico (CCOO) podedes ver o que vai supor de aquí en diante no que ó enterno laboral refírese. 

Bienvenid@s al blog del comité de empresa de Netex, un blog que está pensado para ampliar la comunicación entre el comité de empresa y tod@s l@s trabajadores y trabajadoras de la empresa Netex.

Nos gustaría empezar este blog con mejores noticias pero desgraciadamente tenemos que hablaros de lo que nos va a suponer a l@s trabajadores y trabajadoras la nueva reforma laboral que el actual gobierno del PP ha llevado a cabo de forma unilateral. En un breve tríptico (CCOO) podéis ver lo que va a suponer de aquí en adelante en lo que al entorno laboral se refiere.